Zwangerschapscontroles

Tijdens de 2e controle krijg je van ons de bloeduitslagen en de ingevulde zwangerschapskaart mee. We zullen op deze kaart steeds alle controles invullen. Het is belangrijk om deze kaart steeds bij je te hebben, zodat wij de controles hierop in kunnen vullen en het een volledig overzicht blijft van je zwangerschap.
Als de zwangerschap normaal verloopt, zul je gemiddeld zo’n 12-15 keer op controle komen. In het begin kom je iedere 4 weken op controle. Naarmate de zwangerschap vordert zullen de controles elkaar steeds sneller opvolgen. Vanaf 37 weken kom je iedere week op controle, tot je bevallen bent.

Zwangerschapscontroles

Een vervolgcontrole duurt ongeveer 20 minuten en omvat het volgende:

  • Het beantwoorden van je vragen en het bespreken van eventuele klachten en problemen
  • Het meten van de bloeddruk
  • Het meten van je gewicht
  • Controle van de groei van de baarmoeder, groei en ligging van de baby en de hoeveelheid vruchtwater door middel van uitwendig onderzoek
  • We luisteren met de doptone naar de harttonen van je kindje
  • Tussen 24-30 weken laten we een aanvullend bloedonderzoek doen
  • Tussen 32-35 weken maken we op de praktijk een echo om de groei en ligging van het kindje te beoordelen.
  • Rond 34-37 weken wordt er tijdens de controle langere tijd ingepland om de bevalling en mogelijke wensen rondom de bevalling te bespreken. Het is prettig dat je partner mee komt naar dit gesprek.

Verloskundigen zijn opgeleid om risicoselectie toe te passen. Dit wil zeggen dat wanneer een zwangerschap afwijkt van een normaal beloop, wij overleggen met de huisarts of gynaecoloog. Om deze reden kan het zijn dat er gedurende de zwangerschap aanvullende controles in het ziekenhuis nodig zij

Informatie

De informatie en uitleg die je van ons krijgt, geven we stapsgewijs tijdens de controles in de zwangerschap. Aan de hand van het aantal zwangerschapsweken geven we je informatie over bijvoorbeeld het erkennen van de baby, de plaats van de bevalling, het geven van borst- of flesvoeding en de benodigde voorbereiding voor de bevalling. Algemene informatie over al deze zaken vind je ook op op deze website. Tijdens het spreekuur is er natuurlijk alle ruimte voor het stellen van vragen. Wil je, naast je partner en eventuele kinderen, graag een familielid of vriend(in) meenemen naar de controles? Zij zijn ook van harte welkom!

Extra tijd

Heb je het gevoel dat je extra tijd nodig hebt tijdens een van de controleafspraken om specifieke zaken of klachten te bespreken? Geeft dit dan van tevoren bij ons aan. We plannen dan extra tijd zodat we alles rustig kunnen bespreken. Tijdens spreekuren proberen we uitloop zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het zo zijn dat je soms iets langer moet wachten omdat we onverhoopt extra tijd voor iemand nodig hebben. We vragen hiervoor om jullie begrip.

Waarom de Bron?