Kraamzorg

Waarom kraamzorg?
De kraamverzorgende vinden wij onmisbaar in het kraambed. Zij begeleidt je immers in de zorg voor jullie baby en je eerste stappen in het ouderschap. Ze geeft nuttige adviezen en ziet door haar dagelijkse aanwezigheid eerder eventueel optredende problemen. Ze controleert de gezondheid van moeder en kind. Zonder de signalerende rol van de kraamverzorgende kunnen wij als verloskundige geen goede nazorg leveren.


Welk kraambureau?

Voor hulp tijdens en na de bevalling moet de kraamzorg al vroeg in de zwangerschap afgesproken worden. Doe dit bij voorkeur vóór 12 weken zwangerschap. Uiteraard ben je vrij om te kiezen bij welk kraambureau je jezelf inschrijft.

Kraamzorg
Voor hulp tijdens en na de bevalling moet de kraamzorg al vroeg in de zwangerschap afgesproken worden. Doe dit bij voorkeur vóór 12 weken zwangerschap. Kraamzorgbureaus in de regio:

  1. De Acht Zaligheden: (Gehele werkgebied: 06-13 59 36 04, www.deachtzaligheden.nl)
  2. Lunavi (Voorheen Thebe): (Alleen Tilburg e.o: 013-3032500, www.lunavi.nl)
  3. Zuidzorg: (Alleen Oost-, West-, Middelbeers: 040-230 85 08, www.zuidzorg.nl)
  4. VDA: (Gehele werkgebied: 088 – 11 67 900, www.kraamvda.nl)
  5. Homecare: (Gehele werkgebied: 040 – 206 44 44, www.kraamzorg-homecare.nl)
  6. Zin Kraamzorg: (Gehele werkgebied: 040 – 741 00 02, www.zinkraamzorg.nl)

Intake
Tussen 30-36 weken komt een kraamverzorgster bij je thuis om een intakegesprek te houden, zij neemt hiervoor zelf contact met je op. Tijdens de intake wordt besproken wat je van haar mag verwachten tijdens de kraamweek, hoeveel uren kraamzorg en worden geïndiceerd en of er eventuele bijzonderheden zijn waar zij rekening mee kan houden. Uiteraard is er ruimte voor vragen.

Thuisbevalling
Bij een thuisbevalling assisteert een kraamverzorgende de verloskundige tijdens de bevalling. Je hoeft deze niet zelf te bellen, tenzij wij dit aan je vragen. De kraamverzorgende blijft na de bevalling afhankelijk van de situatie nog 2-4 uur bij je thuis om op te ruimen en je op weg te helpen met de verzorging van de baby.

Na de bevalling
De kraamverzorgende komt de eerste acht dagen na de bevalling een aantal uren per dag bij je thuis. Het wettelijk gehanteerde kraamzorgindicatieprotocol wordt vooraf door de intaker van het kraambureau samen met jou doorgenomen. Wanneer zich in het kraambed problemen voordoen, kunnen we volgens vaste regels extra uren en indien nodig een 9e en 10e dag bij-indiceren. Als je in het ziekenhuis bevalt, gaan de dagen die je in het ziekenhuis verblijft van de uren zorg af die je thuis krijgt.