Klachtenbehandeling

klachtenbehandeling

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundige of echoscopiste. Zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we onze uiterste best om de begeleiding van jullie zwangerschap, bevalling en kraambed zo goed mogelijk te laten verlopen.
Wij hebben kwaliteit van zorg en echoscopie hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit te waarborgen volgen wij regelmatig bijscholingen, zijn wij lid van onze beroepsorganisatie (de KNOV) en staan wij ingeschreven in het (echo)kwaliteitsregister.

Het is prettig als het contact met de verloskundige deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over een van de verloskundige of echoscopiste. 

1.    Bespreek je klacht met je verloskundige of echoscopiste 
Zit je met vragen? Of twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. We nemen graag de tijd om rustig met je te praten. Door met elkaar in gesprek te gaan hopen we het probleem te kunnen oplossen.
2.    Schakel onze klachtenfunctionaris in
Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen va een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddeld de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl
Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen.

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt je de klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.
Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.

Waarom de Bron?