Kwaliteit

Bron Verloskunde - KNOV

De KNOV

Begin 2006 opende de KNOV (de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Met de komst van het kwaliteitsregister wordt de kwaliteit van zorg van de individuele verloskundige transparant en toetsbaar. Verloskundigen die staan ingeschreven in het kwaliteitsregister moeten voldoen aan door de KNOV vastgestelde criteria:

  • Een verloskundige moet geregistreerd zijn in het BIG-register

  • Zij volgt de richtlijnen en standaarden van de KNOV

  • Aansluiting bij een klachtenregeling is verplicht

  • Gemiddeld werkt zij minstens tien uur per week in de verloskundige praktijk

  • Zij neemt deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals deelname aan bij- en nascholing.

  • Zij werkt samen met andere disciplines in de verloskunde of doet aan stagebegeleiding.

Wij zijn aangesloten bij de KNOV en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

Buiten de cliëntgerichte werkzaamheiden zijn wij actief binnen de verloskundige samenwerkingsverbanden in de regio Veldhoven, Tilburg en ‘s Hertogenbosch

Waarom de Bron?