Kwaliteit

Bron Verloskunde - KNOV

De KNOV

Begin 2006 opende de KNOV (de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Met de komst van het kwaliteitsregister wordt de kwaliteit van zorg van de individuele verloskundige transparant en toetsbaar. Verloskundigen die staan ingeschreven in het kwaliteitsregister moeten voldoen aan door de KNOV vastgestelde criteria:

 • Een verloskundige moet geregistreerd zijn in het BIG-register

 • Zij volgt de richtlijnen en standaarden van de KNOV

 • Aansluiting bij een klachtenregeling is verplicht

 • Gemiddeld werkt zij minstens tien uur per week in de verloskundige praktijk

 • Zij neemt deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals deelname aan bij- en nascholing.

 • Zij werkt samen met andere disciplines in de verloskunde of doet aan stagebegeleiding.

Wij zijn aangesloten bij de KNOV en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

Buiten de cliëntgerichte werkzaamheiden zijn wij actief binnen de verloskundige samenwerkingsverbanden in de regio Veldhoven, Tilburg en ‘s Hertogenbosch

PREM vragenlijst

Wij horen graag van jou hoe je de zorg ervaart. Wat vind je van de zorg en dienstverlening die je ontvangt? Bieden wij wat je nodig hebt en belangrijk vindt?

Hoe worden de cliëntervaringen gemeten?

Landelijk is afgesproken dat organisaties die geboortezorg leveren, ervaringen van cliënten meten. Alle geboortezorgorganisaties gebruiken hiervoor dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM Geboortezorg, die ze samen hebben ontwikkeld. Elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, krijgt deze vragenlijst aangeboden. Het is een korte vragenlijst met 14 vragen over wat belangrijk is voor jou als kraamvrouw en zinvol voor de zorgverlener. We stellen vragen over de ervaringen met de zorg, voor elk van de organisaties waarvan je zorg hebt ontvangen: de verloskundige, het ziekenhuis en de kraamzorgorganisatie. Je beantwoordt de vragen op een eenvoudige 10 puntschaal met smileys. Tot slot vragen we naar verbeterpunten en complimenten. Daarnaast bevat de vragenlijst een aantal achtergrondvragen zoals geslacht, leeftijd, plaats van bevallig etc.

Hoe werkt het meten van cliëntervaringen met de PREM geboortezorg?

 • De verloskundige (meestal) informeert je over de PREM en dat je e-mailadres hiervoor wordt gebruikt. Je kunt hiertegen bezwaar maken. Dan word je niet uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.

 • De organisatie van de zorgverlener die je bevalling heeft begeleid geeft je emailadres door als je bent bevallen.

 • Je ontvangt vervolgens automatisch een e-mail met uitleg en een link naar de PREM vragenlijst. Deze mail moet tussen de 2 en 8 weken na de bevalling bij jou in de digitale brievenbus binnenkomen.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De ingevulde PREM vragenlijsten worden door verschillende partijen gebruikt:

 • De organisaties van wie je zorg hebt ontvangen, ontvangen de landelijke uitkomsten en de uitkomsten van hun eigen metingen. Deze data zijn altijd anoniem. Zij kunnen deze uitkomsten gebruiken om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Door het invullen van de PREM vragenlijst draag je bij aan de kwaliteit van de organisatie waar je geboortezorg van hebt gekregen.

 • Alle ingevulde PREM vragenlijsten worden op een veilige manier verzameld door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Perined). Zij deelt vervolgens anonieme uitkomsten met verschillende landelijke partijen die de data bijvoorbeeld gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Ook deelt het onafhankelijke onderzoeksbureau de anonieme data met de landelijke openbare database. De antwoorden op de open vragen worden niet gedeeld met de landelijke openbare database. Meer weten? Check: https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/prem-geboortezorg

Waarom de Bron?