Aanmelden Spiraalplaatsen

Je hebt ervoor gekozen om een (hormoon)spiraaltje te laten plaatsen bij verloskundigenpraktijjk de Bron. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en vooraf een goede inschatting te kunnen maken of een spiraal een goede keuze is vragen wij u deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.